Adam Borys

Adam Borys, Radca Prawny

Zespół Kancelarii tworzą osoby z bogatym doświadczeniem, potrafiący właściwie komunikować się z klientem, profesjonalnie zajmować się kazdym problemem. Prawidłowe zrozumienie oczekiwań klienta stanowi bowiem punkt wyjścia do zaproponowania optymalnego rozwiązania prawnego.

Adam Borys - radca prawny.

Radca prawny Adam Borys ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie w klasie o profilu humanistycznym. Naukę kontynuował na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Warszawskim – Filii w Białymstoku uzyskując tytuł magistra prawa. Doświadczenie zawodowe zdobywał pod opieką adwokata Tomasza Paplaczyka oraz radcy prawnego Janusza Dębskiego w Kancelarii Prawnej w Koszalinie. Adam Borys podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach, między innymi w kursie wycen nieruchomości i rzeczoznawstwa majątkowego.

Jarosław Synak – radca prawny.

Urodził się 29 sierpnia 1974 roku w Miastku. W 1998 r. ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji kierunek prawo.W 1998roku uzyskał tytuł magistra prawa na tej samej uczelni. W latach 2008 - 2011 oddywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie. Z Kancelarią Radcy Prawnego Adama Borysa współpracuje od 2009 roku.

Marta Waluk - kierownik sekretariatu, asystent

Urodziła się 24 lutego 1987 roku w Szczecinie. W 2011 roku ukończyła Politechnikę Koszalińską – Instytut Filologi i Komunikacji Społecznej - kierunek filologia germańska . W 2011 roku uzyskała tytuł licencjata na tej samej uczelni. W Kancelarii Radcy Prawnego Adama Borysa jest zatrudniona od lutego 2008 roku.

Sandra Kucab - asystent sekretarz

Urodziła się 1 grudnia 1987 roku w Grudziądzu. W 2012 roku ukończyła studia na Politechnice Koszalińskiej na Wydziale Zarządzania. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra na tej samej uczelni. W Kancelarii Radcy Prawnego Adama Borysa jest zatrudniona na stanowisku asystent sekretarz od stycznia 2014 roku.


Adam Borys 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone . Wykonanie PC Help Koszalin | pozycjonowanie