Adam Borys

Adam Borys, Radca Prawny

Oferujemy doradztwo w zakresie:

 • reprezentacja i zastępstwo przed przed sądami oraz organami I i II instancji, organami administracji wszystkich szczebli, osobami prawnymi i fizycznymi oraz do występowania przed organami egzekucyjnymi.
 • windykacja długów;
 • zakładanie, przekształcanie, likwidowanie spółek i indywidualnej działalności gospodarczej osób fizycznych itp.
 • przygotowywanie projektów umów;
 • wydawanie opinii prawnych;
 • przygotowywanie pism procesowych;
 • prowadzenie negocjacji, mediacji;
 • wydawanie opinii prawnych;
 • ompleksowe doradztwo i obsługa prawna w szeroko pojętym znaczeniu;
 • pełna obsługa transakcji nabycia lub dzierżawy nieruchomości wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleń dla inwestorów polskich i zagranicznych,
 • wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułów wykonawczych.
 • doradztwo w zakresie spraw spadkowych;
 • doradztwo w zakresie spraw rodzinnych i rozwodowych oraz reprezentacja w różnegorodzaju sporach sądowych;
 • prawna problematyka obrotu nieruchomościami;
 • zastępstwo w zakresie wpisów do ksiąg wieczystych;
 • problematyka własności lokali;
 • zakładanie spółek prawa handlowego, przygotowywanie procesu zmiany umów lub statutów w spółkach prawa handlowego oraz ich rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym;
 • przygotowywanie projektów deklaracji wekslowych oraz ich realizacja;
 • nadzorowanie prawnych aspektów wynikających z prawa budowlanego.


Adam Borys 2012, Wszelkie prawa zastrzeżone . Wykonanie PC Help Koszalin | pozycjonowanie